Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Firma Mifol T.A. Milczarek s.c przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Firma Mifol T.A. Milczarek s.c zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119,s1) – dalej RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Mifol T.A. Milczarek s.c. Z siedzibą w 05-250 Radzymin Cegielnia ul Wawrzyna 6 NIP 524-10-50-172.

Inspektorem ochrony danych w Mifol T.A. Milczarek s.c. Z siedzibą w 05-250 Radzymin Cegielnia ul Wawrzyna 6 NIP 524-10-50-172 jest Pan Przemysław Milczarek – adres korespondencyjny Mifol T.A. Milczarek s.c. Z siedzibą w 05-250 Radzymin Cegielnia ul Wawrzyna 6 lub tel 22 678-39-99

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/rozliczeń oraz w celu ewentualnej realizacji wysyłki przedmiotu umowy zawartej z ” Mifol T.A. Milczarek s.c. ” -Brak podania tych danych/wyrażenia zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy zawartej z Mifol T.A. Milczarek s.c.

Firma Mifol T.A. Milczarek s.c. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania w stosunku do przetwarzanych danych.

Dane osobowe

Wszelkie dane umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby/firmy, oraz ich dane kontaktowe

Komu przekazywane są udostępnione dane

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie “stronie trzeciej” czyli naszej zewnętrznej księgowości/windykacji ,oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba firmie kurierskiej.

Okres przechowywania danych

Dane zostaną przechowywane do momentu cofnięcia zgody/wyrażenia sprzeciwu.

Przysługujące prawa

Prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO. Strona Firma Mifol T.A. Milczarek s.c ma 30 dni na edycje danych, wnioski o edycje danych proszę składać listownie w formie pisemnej na adres z kolumny “kontakt”

“Cookies”
Strona www.Mifol.pl korzysta z tzw. “cookies” czyli plików statystycznych/reklamowych wykorzystywanych do gromadzenia informacji o aktywności na naszej stronie internetowej.

Proszę pamiętać, że większość przeglądarek internetowych umożliwia sterowanie obsługą „cookies”więc można skonfigurować przeglądarkę by informowała o nadejściu pliku „cookies” lub można włączyć blokadę „cookies”.