Czy folie BIO mogą być ekologiczną alternatywą dla przemysłu?

Przemysł bez wątpienia ma ogromny wpływ na środowisko naturalne. Szybko rozwijające się badania naukowe regularnie dostarczają informacji o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą działalność człowieka. Rosnąca świadomość w zakresie odpowiedzialności społecznej za zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie ekosystemu ma wpływ na każdą gałąź branży produkcyjnej. Współczesny konsument oczekuje od producentów przede wszystkim działalności zgodnej z poczuciem odpowiedzialności za przyrodę, a co za tym idzie – dostosowania oferty i wykorzystywanych rozwiązań technologicznych do maksymalnego ograniczenia negatywnych skutków przetwórstwa. Jednym z najczęściej poruszanych problemów jest produkcja opakowań przyjaznych naturze. Czy jest to w ogóle możliwe?

Opakowania BIO – co to właściwie znaczy?

Opakowania BIO to ogólne określenie pojemników i toreb wytwarzanych w sposób, dzięki któremu ich używanie będzie miało możliwie najmniejszy wpływ na środowisko. Dotyczy to zarówno procesu produkcji opakowań foliowych, jak i późniejszej utylizacji materiału. Mogą to być produkty zrobione z tworzywa uzyskanego z recyklingu, wykonywane przy pomocy źródeł odnawialnych oraz nowoczesnej, energooszczędnej technologii. To opakowania biodegradowalne i przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Czym jest biodegradacja?

Biodegradacja to powolny proces biologiczny. Zachodzi, kiedy materiał ulega rozkładowi wywołanemu naturalnymi enzymami. Pod wpływem czynników biologicznych tworzywo zmienia swoje właściwości chemiczne – jest degradowane.

Typem biodegradacji jest dobrze znane kompostowanie, czyli rozkład materiału pod wpływem ściśle określonych warunków. Trwa krócej od poprzedniego sposobu naturalnej utylizacji, jednak należy pamiętać, że może zachodzić jedynie przy zachowaniu określonej temperatury otoczenia i użyciu przeznaczonych do tego narzędzi. Aby w pełni wykorzystać kompostowalność opakowania, niezbędne jest stosowanie odpowiedniego sposobu segregacji i przetwórstwa odpadów.

Czy warto inwestować w opakowania BIO?

Wytworzenie bioopakowań wymaga wykorzystania nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów, co wiąże się z nieco wyższym kosztem produkcji. Trudno jednak nie dostrzec, że rozwiązanie to jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne

Niższej jakości folie, rozkładające się przez setki lat, są realnym zagrożeniem dla wielu gatunków zwierząt oraz globalnego klimatu. O tym, jak ważne jest wprowadzenie nowych, przyjaznych środowisku rozwiązań, wie już niemal każdy – od najmłodszych, po najstarszych. Właśnie dlatego dbałość o ekosystem stała się jednym z najważniejszych kryteriów zaufania markom.

Współcześni konsumenci, świadomi konsekwencji swoich wyborów zakupowych, stawiają na firmy, które uwzględniają w swojej ofercie ekologiczne rozwiązania. Klienci coraz częściej podejmują decyzje w duchu less waste – ważnym czynnikiem wpływającym na wybór produktu, który zakupią, jest jego opakowanie i możliwość ekologicznej utylizacji lub ponownego wykorzystania.  Wprowadzenie opakowań BIO wiąże się nie tylko z realnym wpływem na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale też z budowaniem wizerunku producenta odpowiedzialnego, gotowego na podjęcie wyzwań na miarę XXI wieku.

Wróć do bloga